Organisation

På Veteransektionens årsmöte 2021-03-09 valdes
funktionärer för tiden fram till nästa årsmöte:

Veterankommitté:
Ordförande    Lennart Balgård      omval
Kassör            Lars G Wik              omval
Ledamot        Anitha Sturesson    nyval
Ledamot        Dennis Järling         nyval
Ledamot        Per Gustavsson       nyval
Ledamot        Ylva Martinsson      nyval

Revisorer Leif Lindberg, Peter Hejersson

Månadsansvariga tävlingsledare:
April    Veterankommittén
Maj      Lars-Olov Lindh, Göte Garman, Lennart Kihlström
Juni      Ylva Martinsson, Bertil Bresell, Gunilla Magnusson
Juli       Ulf Sörén, Leif Andersson, Björn von Walden
Aug      Ove Asp, Agne Martinsson
Sep       Anders Rosén, Sune Karlsson, Lars Mattsson
Okt       Kjell Dahlén, Torbjörn Larsson
Nov      Karl-Ivar Sköld, Hannu Hirvonen
Vintertouren    Lars Karlsson, Anders Rosén

Lagledare för lag i Västmanlandsserierna:
H60 serien    Lars-Olov Tall
H70 serien    Roger Blomqvist, Rolf Jonsson
(D70 lag hanteras av Damkommittén)

Lagledare för lag i Mellansvenska Veteranserierna (match):
H65 serien lag 1    Roy Sjöberg
H65 serien lag 2    Jan Torwang
H75 serien lag 1    Lennart Dellestrand
H75 serien lag 2    Roger Blomqvist, Kjell Bärtzner
H80 serien             Anders Rosén

Lagledare för lag inom Örebro Läns Golfförbund (match):
Distriktsserien (mix)     Bo Reinholdsson, Ann-Cathrin Andersson
(Damlag i olika serier hanteras av Damsektionen)
Oktobertouren är en individuell tävling.

Comments are closed.