Extra Årsmöte – Delta i Klubbens Framtid!

Nu är du som är medlem i Arboga Golfklubb inbjuden till extra årsmöte tisdagen den 26/10 kl.18:30. Mötet kommer att hållas i Rotundan i Medborgarhuset. I årsmöten som dessa tas större frågor upp för behandling och det är här du har din chans att påverka de beslut som tas. Vill du vara med och göra din röst hörd ska du delta i detta möte. Vi kommer dessutom att avsluta mötet med en information samt en frågestund där ni har chansen att ställa frågor till Klubbledningen. Dessutom håller vi prisutdelning för samtliga Klubbmästare 2021.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Nya frågor (utöver dem i föredragningslistan nedan) kan alltså inte tas upp för beslut i ett extra årsmöte. Dessa skickas istället till klubben i god tid inför det ordinarie årsmötet i februari.

Nedan hittar du handlingarna till mötet. Du kan läsa dem genom att klicka på handlingen.

Kallelse till Extra Årsmöte

Föredragningslista

Styrelsens förslag till Medlemskap och Priser 2022

Styrelsens förslag till Stadgar

De ändringar som föreslås är:

Ingress: Vision och värdegrund tillkommit. Verksamhetsidé anpassad till SGF:s mallstadgar
§9a (hus ändrat till byggnad i nuvarande §10),
§13 p3 (ändring av avgiften som förtydligas i nya §29 och §24 där det fastställts)
§15 (kallelse i ortspress borttaget i nya §18)
§21 p12 (fastställelse nu under nya §24 p13
§21 p13 (styrelsens beslut nu fastställelse under nya §24 p.12)

Styrelsen i Arboga Golfklubb

2021-10-17

“När förändringens vind blåser, bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar”.

Mao Zedong

Comments are closed.