18-hålsbanan Fyller 30 År!

Arboga Tidning skriver i en artikel (3/6 1991) med rubriken ”Slår ett slag för Haketorp” om banans officiella invigning inför hundratals golfvänner från Arboga och Västmanland. Golfbanan hade redan då fått ett gott rykte runt om i Sverige. Men det hängde på en skör tråd att banan inte hade blivit byggd på grund av ekonomiska bekymmer, berättade ordförande Leif Lindberg. Mycket arbete krävdes för att förvandla ”stenröset” till en golfbana då området vid Haketorp inte direkt var skapat för att bli en golfbana. Med mycket hårt arbete från alla berörda parter skapades en familjebana som alla är mycket nöjda med.

Kommunalrådet P-O Nilsson betonade i sitt tal att man ska aldrig underskatta eldsjälar och att inte stirra sig blind på problem utan se vilka möjligheter som finns. De politiska diskussionerna, inte minst de ekonomiska aspekterna, hade varit många och intensiva bland politiker och tjänstemän, men med ekonomiskt bistånd från kommunens sida kunde projektet genomföras. 

Tanken var att P-O skulle slå den första bollen, men han avböjde ödmjukt det stora hedersuppdraget med motiveringen att ett symboliskt slag för framtiden ska vara långt, högt och rakt. Därför överlät han uppgiften till golfproffset Bengt Hedenström från Västerås. Och visst blev det ett perfekt första slag på cirka 200 meter mitt i fairway. Bollen finns bevarad.

Övriga tre i premiärbollen, med bland annat Leif Lindberg, var tydligen nervösa och alltför tagna av stundens allvar. En boll hamnade i gräset framför en stor sten, en annan i ett dike och någon lyckades slå bollen i en osådd (?) åker. Men det blev tydligen bättre när nervositeten släppte närmare green.

Sedan dess har det rullat på i tretti år!

Referat skrivet av Lars-Göran Rådström, ordförande på Arboga GK

Födelsedagen kommer att firas på torsdagen i Golfveckan då vi kommer att anordna en tävling i klubbens regi med lite festligheter och skoj.

Vill du läsa mer om vår historia kan du göra det här: https://arbogagk.se/medlemssidor/klubben/historia/

Comments are closed.