Greenkeeperns sida

Greenkeeperns Sida

Följ banpersonalen på Facebook

Om Torbjörn

Torbjörn Pettersson

Banchef, greenkeeper@arbogagk.se
Namn: Torbjörn Pettersson Ålder: 56 år Familj: Fru Anna och tre barn Fritidsintressen: Skidor och flugfiske i Norge. Ser även jobbet som lite av ett fritidsintresse. Favoritbanor i Sverige: Ullna, Sand och Slottsbanan på Åland (om vi nu kan räkna det till Sverige...?) Favoritbanor internationellt: North Berwick i Skottland (jag älskar Links) samt Brautarholt på Island. Hcp: 17 (men ska ner till 10 nästa sommar) Antal HIO: 1 (vilket är en mer än Peter Pro)