Börja golfa

Börja golfa

Är du nyfiken på golf? Här kan du läsa mer om hur grönt kort funkar, hitta länkar till svenska golfförbundets sida för nya golfare och läsa om golfkurs för barn.

Grönt kort - då och nu

Grönt Kort har sett lite olika ut genom tiderna. Det var ett fysiskt kort en gång i tiden som spelare ofta stolt bar med sig överallt. Det har funnits fler färger och kontrollen av spelförmåga och teoretiska kunskaper har utförts på olika sätt. Syftet med Grönt Kort har alltid varit att garantera säker och rolig golf för alla. I den digitala Grönt Kort-materialet får spelaren genomföra uppgifter om golfteori på en lättsam nivå. Golfteorin handlar om spelet golf, säkerhet och golfvett, några viktiga regler och hur spelaren hittar till golfklubben för att lära sig spela. Det innebär att golfklubben kan fokusera mer på att genomföra en bra praktisk introduktion till golfen med till exempel spel på anpassade banor i ett härligt sammanhang på klubben.

Kraven från och med 2020

För att få grönt kort behöver spelaren:

• Klara av kunskapstesterna i Grönt Kort-utbildningen i Min Golf.
• Klara av att spela nio hål på handicap 54.
• Få sitt kort aktiverat av en golfklubb.

Hur går det till?

Grönt Kort-materialet finns på Min Golf. Spelaren registrerar sig och får Golf-ID direkt. Utbildningen består av flera uppgifter om golfteori med tillhörande kunskapstest som spelaren genomför i egen takt. När spelaren har uppnått tillräcklig spelfärdighet genom träning och utbildning på golfklubben, ska han eller hon spela minst nio hål på handicap 54. Ronden spelas på en slopad bana med markör och registreras på Min Golf. När alla delmoment är avklarade och spelaren har registrerat en godkänd rond kan golfklubben aktivera det gröna kortet i GIT (= Golfens IT-system).

Kontakt

Kontakta Arboga GKs Pro Peter Thelin för info om kommande kurser.

Golfäventyret för barn

Med hjälp av Golfäventyret kan barnen utvecklas steg för steg i golfen, genom att levla när de klarat av en bana och tillhörande utmaningar.

Fyra steg för barnen

I Golfäventyret lär sig barn 5-12 år hur man spelar golf på banor som är korta samt hur de stegvis tar sig ut på stora banan med handicap. Till varje bana finns övningar, några regler och några golfvett-områden. Barnen får också lära sig hur man bygger banorna och hur man varierar dem.

Utgår ifrån spelet

Vi tror att barn lär sig bäst om träningen utgår från spelet. Först börjar barnen spela och träna på 30-banan, som har de lättaste övningarna, och gör alla övningar och utmaningar. När barnen tycker att de kan och klarar av övningarna på ett lätt sätt, är de redo att ta nästa steg och kan ”levla” till en något svårare nivå. De tar alltså ett steg i taget, nivå efter nivå, och kommer till slut att ha ”levlat” från de enklaste övningarna till de svårare, och från den korta banan till spel på stora banan med handicap.

Läs mer om Golfäventyret 

Kontakta klubbens Pro Peter Thelin för info om kommande kurser.

Har du frågor kring golfen på Arboga GK?