Klubben

Klubbinfo

Här kan du hitta info från klubben om seriespel och vem som hanterar vilken klass, årsmötesprotokoll, förslagslådan, styrelse och organisation, nyheter från klubben och mycket mer!

Nytt från Klubben

Klubbmästerskap 2021

Resultat KM 7 augusti 2021

Dam

1. Seija Tall 88-93 – 181 
2. Marita Hultgren 91-103 – 194
3. Ulla-Maija Larsson 117-109 – 226

1. Seija Tall – 88
2. Marita Hultgren – 91
3. Lena Kolesar – 102

Herr

1  Patric Sundlöf 78-77 -155
2. Michael Bäckman 76-82 – 158
2. Robin Bojar 75-83 – 158

 

1. Eric Franzén – 75
2. Patric Sundlöf – 78
3. Pontus Olgemar – 92

1. Martin Franzén – 76
2. Daniel Nilsson – 79
3. Erik Skeppstedt – 83

1. Jens Martinsson – 75
2. Joakim Englund – 80
3. Anders Eriksson – 87

‘1. Lars-Olov Tall – 81
2. Björn Sääw – 83
3. Janek Edin – 85

Veteran

1. Kjell Dahlén – 77
2. Stig Rådman – 82
3. Stefan Bolin – 87

Junior

1. Calle Ryberg – 83
2. Eddie Walter – 86
3. Viggo Östman – 91

Styrelse & Organisation

Lars-Göran Rådström

Ordförande

larsgoran.radstrom(a)gmail.com

Maud Bojar

Kassör

maud.bojar(a)telia.com

Lars-Olov Tall

Ledamot

Ingvar Backman

Vice Ordförande

ib(a)backmanbergstrom.se

Fredrik Axén

Ledamot

fredrik(a)axen.se

Magnus Norgren

Ledamot

magnus.norgren(a)saabgroup.com

Morgan Andersson

Ledamot

morgan(a)maleribolagetab.se

Marianne Hagman

Sekreterare

mhagman01(a)hotmail.com

Katarina Hjortgren

Suppleant

Bo Reinholdsson

Suppleant

boreinholdsson(a)hotmail.com

Patric Sundlöf

Adjungerad, klubbchef

Peter Thelin

Adjungerad, pro

Reece Harvey

Adjungerad, greenkeeper

Valberedning

Lennart Balgård

Sammankallande

lennart.balgard(a)gmail.com

Andreas Lutteman

 

alutteman(a)gmail.com

Leif Jansson

 

lejans.arb(a)live.se

Revisorer

Barbro Engström

Ordinarie

Leif Lindberg

Ordinarie

Per-Olov Nilsson

Suppleant

Kjell Bärtzner

Suppleant

Lars-Göran Rådström

Ordförande

larsgoran.radstrom(a)gmail.com

Maud Bojar

Kassör

maud.bojar(a)telia.com

Fredrik Myrelid

Sekreterare

fmyrelid(a)gmail.com

Ingvar Backman

Vice Ordförande

ib(a)backmanbergstrom.se

Fredrik Axén

Ledamot

fredrik(a)axen.se

Magnus Norgren

Ledamot

magnus.norgren(a)saabgroup.com

Morgan Andersson

Ledamot

morgan(a)maleribolagetab.se

Marianne Hagman

Ledamot

mhagman01(a)hotmail.com

Katarina Hjortgren

Suppleant

Bo Reinholdsson

Suppleant

boreinholdsson(a)hotmail.com

Patric Sundlöf

Adjungerad, klubbchef

Peter Thelin

Adjungerad, pro

Reece Harvey

Adjungerad, greenkeeper

Valberedning

Lennart Balgård

Sammankallande

lennart.balgard(a)gmail.com

Andreas Lutteman

alutteman(a)gmail.com

Leif Jansson

lejans.arb(a)live.se

Revisorer

Barbro Engström

Ordinarie

Leif Lindberg

Ordinarie

Per-Olov Nilsson

Suppleant

Extra Årsmöte 2021

Extra årsmötet ägde rum tisdag den 26 oktober 2021. Protokollet från det extra årsmötet kan du hämta nedan.

Årsmöte 2021

Årsmötet ägde rum måndag den 18 februari 2021. Det som gäller för årsmöten framgår av §§ 15-21 i stadgarna. Våra stadgar och årsmötesprotokoll kan du hämta nedan.

Vision & Värdegrund

Vår vision:

En välskött sällskapsbana för hela familjen.
En plats för stolta medlemmar och nöjda gäster.
Golf för alla – hela livet.

Klubbens övergripande långsiktiga målsättning är att utveckla klubbens verksamhet i enlighet med visionen. Vi vill stå för ärligt spel, social gemenskap och vara fostrande. Klubben verkar för jämställdhet, likabehandling och integration.

Umgänget på vår klubb skall vara fritt från könsdiskriminerande attityder. Ingen får utsättas för sexuella trakasserier.

 

Vår värdegrund:

Arboga GK:s värdegrund sammanfaller med Idrottens värdegrund. Varje förening och varje förbund beslutar själv över sin verksamhet. Idrottsrörelsen har kommit fram till en gemensam värdegrund som all verksamhet skall utgå ifrån:

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi skall kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill skall kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i en föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

 Arboga GK 2020-01-28

Styrelsen

Förslagslådan

Hur kan vi göra klubben bättre? Är du medlem i klubben och har en konstruktiv idé om hur klubben kan bli bättre?

Gör så här för att lämna ett förslag till klubben:

  • Läs först listan med förslag och svar för att se om ett liknande förslag redan behandlats.Om ditt förslag inte finns i listan kan du beskriva ditt förslag i ett mail.
  • Adressera mailet till Patric Sundlöf på klubbchef@arbogagk.se.
  • I mailets ämnesrad måste du skriva FÖRSLAG följt av en rubrik som visar vad förslaget handlar om, så att Patric lättare kan hantera förslagen. Om det behövs för att beskriva förslaget kan du bifoga en bilaga.
  • Inga personangrepp är tilllåtna. Sådana mail kommer att kastas.
  • Inkomna förslag och klubbens svar kommer att synas i listan med förslag och svar. Ditt namn och din mailadress kommer inte att synas i listan.

Tack för din medverkan!

Lista med förslag & svar

Klicka på pilen för att läsa hela förslaget med svar.

Förslag:
Bygg en bro direkt till höger om green på hål 8 för att snabbare förflytta spelare till tee 55 och 50 på hål 9. Ta hjälp av sponsorer och kunniga medlemmar med bygget.

Under utredning

FÖRSLAG
Bredda fairway och klippa ner ruff för att underlätta spel för damer.

SVAR
Banan är slopad efter vissa mått. Därför kan vi inte ändra hur banan ser ut hursomhelst. Vad gäller att klippa ner ruff är det en fråga om vad vi hinner med med det höga tryck vi har på banan idag samt det manskap vi har. Man får ha i åtanke att vi har ett av de billigaste medlemskapen i Västmanland/Örebro. Vill vi ha mer folk på banan (vilket är det som krävs för att vi ska kunna hålla efter överallt på banan) är det medlemmarna som i slutändan får betala för detta.

FÖRSLAG
Om man vill spela 12 hål (eller 6 hål?) på vår bana kan man ofta välja att bryta in på 7:an eller 18:e för att komma till klubbområdet. Det blir ibland svårt om det är många spelare på banan. För att man alltid ska kunna avsluta sin runda utan att störa andra spelare behövs en gångväg förbi hål 18. 

Jag föreslår att man klipper en gång längs de vita pinnarna norr om hål 18 och gör en ny bro över diket vid korthålsbanan. Den bron skulle också kunna användas för att “varva” på korthålsbanan (se förslaget: “Ny bro vid korthålsbanan”).
 
SVAR
Då detta blir en kostsam och tidskrävande historia skulle det krävas att det fanns en väldigt hög efterfrågan för att vi skulle lägga tid och pengar på det. Idag spelar de flesta 9 eller 18 hål och om man spelar 12 hål spelar många hål 7 eller 18 in.
FÖRSLAG
Klubbhuset ger nu ett slutet intryck som inte lockar in mat- och fikagäster. Den långa rampen blockerar mellan grusplanen och altanen. Det finns ingen tydlig entré till restaurangen. Det finns inga lättillgängliga sittplatser ute för den som vill fika, vänta på sin speltid eller summera en färdigspelad rond.
Bilagan visar en idéskiss på hur vi med enkla förändringar kan öppna upp klubbhusets framsida och få ett mer välkomnande klubbhus.
Beskrivning av skissens idéer:
1.  Flytta rampen så att den ligger längs kansliväggen. I det läget kan rampen göras kortare eftersom marken där ligger högre än där nuvarande ramp slutar.  Rampen kommer att sticka ut ungefär lika mycket som parkerade golfbilar.
2.  Gör en ny trappa mitt för fönstret till TV-rummet.
3.  Ersätt fönstret till TV-rummet med en ny entrédörr. Låt denna dörr bli en ny fin entré till restaurangen. 
4.  Förläng taket över kanslidörren så att det skyddar även den nya dörren.
5.  Låt TV-rummet bli en kafé-del med självbetjäning. Då kan man köpa fika här utan att hindras av eventuell matkö. 
6.  Möblera framför klubbhuset med runda picnic-bord.  Vid sådana bord känns det ok att sätta sig även om det redan sitter andra vid bordet. 
7.  Med rampen bortflyttad kan det här bli en bra plats för prisutdelningar. Prisutdelare och prisbord kan vara på altanen och spelarna kan sitta eller stå framför klubbhuset eller sitta och äta, fika eller dricka något i restaurangen. 
 
SVAR
Planer finns på en ordentlig ombyggnation av klubbhuset till 2025. Detta är beslutat på årsmöte.
 

FÖRSLAG
Väderskydda ytterligare platser på rangen. I och med installationen av den ny handikappanpassade slagmattan finns endast en plats för att träna på vid sämre väder. Förslaget är att ha tak över de platserna närmast golfhallen och nyttja klubbhuset som vindskydd från ena hållet.

I samband med det tycker jag att det är lämpligt att bredda ”gångvägen ” bakom utslagsmattorna på hela rangen för att göra utan mer säker att gå bakom dom som slår möjligen någon form av staket för avskärmning också.

SVAR
Detta ska vi se över i framtiden och då i så fall att vi bygger ut på det befintliga väderskyddet. Vi vill inte sätta ut ett på den stora rangedelen då detta skymmer sikten från restaurangen samt kan se lite hemmasnickrat och tråkigt ut samt bli dålig kvalité. Ska det göras vill vi göra det ordentligt.

FÖRSLAG
Vid utslag från den vänstra teeytan på hål 16 vill många välja att spela höger om vattnet. Från en tee långt fram på ytan finns då en tall i spellinjen som gör slaget svårt. Om man siktar vänster om tallen är det risk att bollen går i vattnet. Om man istället siktar höger om tallen blir inspelet mot green väldigt långt.

Vi föreslår att tallen tas bort.
SVAR
Denna tall ger en fin inramning till hålet. Dessutom går det alltid att ändra vinkeln avsevärt beroende på om man ställer sig till höger eller vänster på tee. Kom ihåg att du kan pegga upp till två klubblängder bakom teemarkeringarna också. Tallen kommer därför inte att tas bort.

FÖRSLAG
Använd mattorna från de nu gräslagda orange tee till att anlägga fasta vintertee. Vinter tee har ett år som i år blivit väldigt slitna, främst på korthålen.

SVAR
Under utredning. Ett bra förslag! Beror lite på hur grästees på tee 42 tar sig.

FÖRSLAG
Bygg en bro på korthålsbanan från Green hål 6 mot tee hål 1, för att slippa korsa spelplanen för hål 1, vid avslut eller för nytt varv

SVAR
Kommer ej att läggas prio på detta med anledning av kostnader i form av material och arbetstimmar till något som inte har så hög efterfrågan. Idén i sig är inte tokig, men i förhållande till dessa variabler kan vi inte göra detta i dagsläget.

Boka online

Banan är öppen för spel. Restaurang och kiosk är öppen. Vid frost stryks påverkade tider. Du kan boka starttider för hela säsongen men med högst 5 tider samtidigt (2 helg, 3 vardag). Vid bokning skall samtliga spelares golf-id uppges.

Avbokning av starttid helger och röda dagar skall ske minst 15 minuter före starttiden. Ankomstregistrering måste alltid ske senast 15 minuter före starttid. Den som inte är ankomstregistrerad före start får fr o m 1 maj 2020 en faktura på den aktuella greenfeen för just den tiden (gäller både gäster och medlemmar). Om receptionen ej är bemannag sker registrering i “Min Golf Bokning”-appen eller i terminalen på tävlingskansliet.

Oförutsedda händelser och sjukdom respekteras som giltig anledning att ej komma till spel. Detsamma gäller ihållande dåligt väder och/eller åska. Kontakta alltid receptionen före din starttid för att meddela att du uteblir.

TJUVSPEL
Ertappas spelande gäst på Arboga Golfklubb utan att ha erlagt greenfee-avgift innan ronden debiteras han/hon dubbel greenfee-avgift och rapport skrivs till hemmaklubb och förbund.

Har du frågor kring golfen på Arboga GK?