Klubben

Klubbinfo

Nytt från Klubben

Klubbmästerskap 2023

Resultat KM 17 september

Dam

1. Seija Tall 101-89 – 190 
2. Clara Mauritz 99-95 – 194
3. Marita Hultgren 93-110 – 203

1. Stina Kögl – 99
2. Bongkodchagorn Kaewkhiew – 109
3. Eva Jansson – 112

1. Marita Hultgren – 93
2. Seija Tall – 101
3. Annika Larsson – 111

Herr

1  Patric Sundlöf 75-68 – 143
2. Robin Bojar 77-69 – 146
3. Peter Thelin 74-79 – 153

1. Patric Sundlöf – 75
2. Felix Norrman – 76
3. Robin Bojar – 77

1. Martin Franzén – 82
2. Fredrik Mauritz – 83
3. Jerry Arbelius – 97

1. Peter Thelin – 74
2. Mårten Blomqvist – 75
3. Michael Bäckman – 79

’1. Lars-Olov Tall – 83
2. Anders Winther – 85
3. Jan Oleson – 86

1. Christer Lindblad – 83
2. Jan-Olof Gustafson – 84
3. Kjell Dahlén – 87

1. Owe Asp – 90
2. Kjell Bärtzner – 103
3. Hannu Hirvonen – 109

Handicap

1. Marita Hultgren – 70
2. Meja Pihl – 71
3. Lova Aneheim Björklund – 74

1. Owe Asp – 66
2. Mårten Blomqvist – 67
3. Christer Lindblad – 69

Junior

1. Alfred Hammarström – 81
2. Calle Ryberg – 84
3. William Fredriksson Bark – 111

1. Clara Mauritz – 99
2. Lova Aneheim Björklund – 101
3. Meja Pihl – 115

Styrelse & Organisation

Ingvar Backman

Ordfärande

Maud Bojar

Kassör

Morgan Andersson

Ledamot - Fastighetsgruppen

Peter Thelin

Adjungerad - PRO

Lars-Olov Tall

Ledamot

Anna-Carin Bonn

Ledamot

Fredrik Bohlin

Suppleant

Peter Johansson

Sekreterare

Bo Reinholdsson

Ledamot - Junioransvarig

Nicklas Nille Enqvist

Adjungerad - Banchef

Valberedningen

Magnus Lundin

Jan Oleson

Roger Westerberg

Årsmöte 2024

Årsmötet äger rum torsdag den 29 februari kl.18:00 i Vasagymnasiets aula. Det som gäller för årsmöten framgår av §§ 15-21 i stadgarna. Möteshandlingar och inkomna motioner med svar från styrelsen syns nedan.

Extra Årsmöte 2023

Det extra årsmötet äger rum torsdag den 9 november kl.18:30 i Vasagymnasiets aula. Läs mer om vad vi kommer prata om i föredragningslistan nedan. Från kl.17:30 kommer Abacus att finnas på plats så att ni kan prova storlekar och beställa logokläder. Kaffe och kaka finns såklart för alla medlemmar.

Årsmöte 2023

Årsmötet äger rum torsdag den 23 februari kl.18:00 i Vasagymnasiets aula. Det som gäller för årsmöten framgår av §§ 15-21 i stadgarna. Möteshandlingar och inkomna motioner med svar från styrelsen syns nedan. Vår nya banchef, Torbjörn Pettersson, kommer och presenterar sig.

Tidigare Årsmöten

Nedan hittar ni mötesprotokoll från tidigare årsmöten.

Vision & Värdegrund

Vår vision:

En välskött sällskapsbana för hela familjen.
En plats för stolta medlemmar och nöjda gäster.
Golf för alla – hela livet.

Klubbens övergripande långsiktiga målsättning är att utveckla klubbens verksamhet i enlighet med visionen. Vi vill stå för ärligt spel, social gemenskap och vara fostrande. Klubben verkar för jämställdhet, likabehandling och integration.

Umgänget på vår klubb skall vara fritt från könsdiskriminerande attityder. Ingen får utsättas för sexuella trakasserier.

 

Vår värdegrund:

Arboga GK:s värdegrund sammanfaller med Idrottens värdegrund. Varje förening och varje förbund beslutar själv över sin verksamhet. Idrottsrörelsen har kommit fram till en gemensam värdegrund som all verksamhet skall utgå ifrån:

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi skall kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill skall kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i en föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

 Arboga GK 2020-01-28

Styrelsen

Förslagslådan

Hur kan vi göra klubben bättre? Är du medlem i klubben och har en konstruktiv idé om hur klubben kan bli bättre?

Gör så här för att lämna ett förslag till klubben:

  • Läs först listan med förslag och svar för att se om ett liknande förslag redan behandlats. Om ditt förslag inte finns i listan kan du beskriva ditt förslag i ett mail.
  • Adressera mailet till klubbchef@arbogagk.se.
  • I mailets ämnesrad, skriv FÖRSLAG följt av en rubrik som visar vad förslaget handlar om, så att vi lättare kan hantera förslagen. Om det behövs för att beskriva förslaget kan du bifoga en bilaga.
  • Inkomna förslag och klubbens svar kommer att synas i listan med förslag och svar. Ditt namn och din mailadress kommer inte att synas i listan.

Tack för din medverkan!

Lista med förslag & svar

Klicka på pilen för att läsa hela förslaget med svar.

Förslag:
Bygg en bro direkt till höger om green på hål 8 för att snabbare förflytta spelare till tee 55 och 50 på hål 9. Ta hjälp av sponsorer och kunniga medlemmar med bygget.

Åtgärdat

FÖRSLAG
Bredda fairway och klippa ner ruff för att underlätta spel för damer.

SVAR
Banan är slopad efter vissa mått. Därför kan vi inte ändra hur banan ser ut hursomhelst. Vad gäller att klippa ner ruff är det en fråga om vad vi hinner med med det höga tryck vi har på banan idag samt det manskap vi har. Man får ha i åtanke att vi har ett av de billigaste medlemskapen i Västmanland/Örebro. Vill vi ha mer folk på banan (vilket är det som krävs för att vi ska kunna hålla efter överallt på banan) är det medlemmarna som i slutändan får betala för detta.

FÖRSLAG
Om man vill spela 12 hål (eller 6 hål?) på vår bana kan man ofta välja att bryta in på 7:an eller 18:e för att komma till klubbområdet. Det blir ibland svårt om det är många spelare på banan. För att man alltid ska kunna avsluta sin runda utan att störa andra spelare behövs en gångväg förbi hål 18. 

Jag föreslår att man klipper en gång längs de vita pinnarna norr om hål 18 och gör en ny bro över diket vid korthålsbanan. Den bron skulle också kunna användas för att ”varva” på korthålsbanan (se förslaget: ”Ny bro vid korthålsbanan”).
 
SVAR
Då detta blir en kostsam och tidskrävande historia skulle det krävas att det fanns en väldigt hög efterfrågan för att vi skulle lägga tid och pengar på det. Idag spelar de flesta 9 eller 18 hål och om man spelar 12 hål spelar många hål 7 eller 18 in.
FÖRSLAG
Klubbhuset ger nu ett slutet intryck som inte lockar in mat- och fikagäster. Den långa rampen blockerar mellan grusplanen och altanen. Det finns ingen tydlig entré till restaurangen. Det finns inga lättillgängliga sittplatser ute för den som vill fika, vänta på sin speltid eller summera en färdigspelad rond.
Bilagan visar en idéskiss på hur vi med enkla förändringar kan öppna upp klubbhusets framsida och få ett mer välkomnande klubbhus.
Beskrivning av skissens idéer:
1.  Flytta rampen så att den ligger längs kansliväggen. I det läget kan rampen göras kortare eftersom marken där ligger högre än där nuvarande ramp slutar.  Rampen kommer att sticka ut ungefär lika mycket som parkerade golfbilar.
2.  Gör en ny trappa mitt för fönstret till TV-rummet.
3.  Ersätt fönstret till TV-rummet med en ny entrédörr. Låt denna dörr bli en ny fin entré till restaurangen. 
4.  Förläng taket över kanslidörren så att det skyddar även den nya dörren.
5.  Låt TV-rummet bli en kafé-del med självbetjäning. Då kan man köpa fika här utan att hindras av eventuell matkö. 
6.  Möblera framför klubbhuset med runda picnic-bord.  Vid sådana bord känns det ok att sätta sig även om det redan sitter andra vid bordet. 
7.  Med rampen bortflyttad kan det här bli en bra plats för prisutdelningar. Prisutdelare och prisbord kan vara på altanen och spelarna kan sitta eller stå framför klubbhuset eller sitta och äta, fika eller dricka något i restaurangen. 
 
SVAR
Efter att detta förslag kom in har vi sett över och renoverat delar av klubbhuset (reception och restaurangentré).
 

FÖRSLAG
Väderskydda ytterligare platser på rangen. I och med installationen av den ny handikappanpassade slagmattan finns endast en plats för att träna på vid sämre väder. Förslaget är att ha tak över de platserna närmast golfhallen och nyttja klubbhuset som vindskydd från ena hållet.

I samband med det tycker jag att det är lämpligt att bredda ”gångvägen ” bakom utslagsmattorna på hela rangen för att göra utan mer säker att gå bakom dom som slår möjligen någon form av staket för avskärmning också.

SVAR
Detta ska vi se över i framtiden och då i så fall att vi bygger ut på det befintliga väderskyddet. Vi vill inte sätta ut ett på den stora rangedelen då detta skymmer sikten från restaurangen samt kan se lite hemmasnickrat och tråkigt ut samt bli dålig kvalité. Ska det göras vill vi göra det ordentligt.

FÖRSLAG
Vid utslag från den vänstra teeytan på hål 16 vill många välja att spela höger om vattnet. Från en tee långt fram på ytan finns då en tall i spellinjen som gör slaget svårt. Om man siktar vänster om tallen är det risk att bollen går i vattnet. Om man istället siktar höger om tallen blir inspelet mot green väldigt långt.

Vi föreslår att tallen tas bort.
SVAR
Tallen är nu bort till mångas stora glädje och andras sorg. 
Vi har under vintern 2023/2024 gått över stora delar av banan med motorsågen, för att lyfta fram fina träd och skapa en mer visuellt inbjudande bana.

FÖRSLAG
Använd mattorna från de nu gräslagda orange tee till att anlägga fasta vintertee. Vinter tee har ett år som i år blivit väldigt slitna, främst på korthålen.

SVAR
Under utredning. Ett bra förslag! Beror lite på hur grästees på tee 42 tar sig.

FÖRSLAG
Bygg en bro på korthålsbanan från Green hål 6 mot tee hål 1, för att slippa korsa spelplanen för hål 1, vid avslut eller för nytt varv

SVAR
Kommer ej att läggas prio på detta med anledning av kostnader i form av material och arbetstimmar till något som inte har så hög efterfrågan. Idén i sig är inte tokig, men i förhållande till dessa variabler kan vi inte göra detta i dagsläget.

Boka online

Valberedning

Valberedning