Planen för Klubbhuset

I extra årsmötet meddelades att vi kommer inleda ett arbete under vintern med att omdisponera de befintliga lokalerna i klubbhuset. Detta för att minska trängsel, utnyttja lokalerna på ett mer effektivt sätt och för att ge vår personal bättre arbetsytor. På mötet efterfrågades en skiss för att medlemmar skulle kunna se hur denna omdisponering är tänkt. Klicka HÄR för att se skissen.

Några medlemmar som deltog i mötet anmälde sig som frivilliga att hjälpa till med projektet. Vill du också vara med och hjälpa till är du välkommen att kontakta klubbchef@arbogagk.se. Har du erfarenhet av bygg eller andra angränsande områden är detta såklart också till stor hjälp. All hjälp vi får från er drar ner kostnaderna vilket gör att mer resurser kan läggas på andra områden.

Comments are closed.