Städdag och Städavgiften

Städdag

Lördagen den 9:e april kommer årets städdag att hållas mellan kl.9-13. Vi samlas på gårdsplanen vid klubbhuset där vi kommer dela in er i grupper beroende på vilka eventuella redskap ni har med er och de arbetsuppgifter vi har som behöver utföras. Efter avslutat arbete bjuder klubben på ärtsoppa. För er som är sugna på att köra lite trimmer på städdagen kommer Reece att hålla en utbildning i hur ni använder trimmer samt vad ni behöver för skyddsutrustning. Endast de som deltar i denna utbildning och har rätt skyddsutrustning med till städdagen kommer att tillåtas använda trimmer under städdagen och vid eventuella insatser under säsongen. Utbildningen kommer att hållas på torsdag den 31:a mars kl.18:00. Du behöver inte anmäla dig vare sig för utbildningen eller till städdagen utan det är bara att dyka upp. Det är dock viktigt att du skriver upp dig på närvarolistan vid både utbildning och städdag.

Städavgift

I årsmötet beslutades att städavgiften skulle vara kvar under 2022 och att styrelsen skulle se över ett sätt att hantera detta. Det som nu har beslutats är att för att bli befriad från städavgiften på 400kr behöver du delta på städdagen. Inget annat engagemang på klubben räknas mot denna avgift.

Comments are closed.