Pliktområden ses över

Vi ser för närvarande över pliktområden runt banan i ett försök att snabba på spelet och underlätta regelbeslut. Vi har hittills gjort nedan förändringar:

Hål 4 och 5 – Tidigare har enbart själva dikena till höger om både hål 4 och 5 varit rödmarkerade pliktområden. Nu är områdena från diket, över vägen och ända förbi diket på det intilliggande hålet rödmarkerat. Detta innebär att om en boll skulle hamna på vägen är den i ett rött pliktområde och kan droppas med ett slags plikt.

Hål 9 och 10 – Tidigare var bara själva dikena intill dungen mellan hål 9 och 10 rödmarkerade. Det var ofta väldigt svårt att avgöra om bollen hamnat i diket eller om den korsat och gått in i skogen på andra sidan. Av denna anledning är nu hela denna dunge, ända fram till det andra diket på hål 10, rödmarkerat pliktområde.

Hål 12 – Här har det letats boll! Har bollen gått i diket, eller har den gått i skogen? Problemet är detsamma oavsett miss till höger eller vänster. Därför är nu skogsområdena både höger och vänster om hål 12, hela vägen upp till green, rödmarkerade pliktområden.

Kommer detta att påverka slopen på banan? Svaret är nej, det kommer det inte att göra, då bredden på hålet inte ändras och slopevärdet inte gör skillnad på vattenhinder, skog eller out.

Vi kommer att se över fler områden, såsom vänster om hål 2, över kullen till höger på hål 17 etc. Dessa ändringar kommer dock längre fram. Vi hoppas att dessa skillnader gör det enklare för er som mot förmodan inte slår ert slag mitt i fairway på dessa hål.

Comments are closed.