Leif Lindberg lämnar över ordförandeskapet till Ingvar Backman

Inför årsmötet i februari 2022 diskuterade valberedningen ordförandeskapet med Ingvar Backman som var villig att åta sig detta, dock senare under verksamhetsåret när hans arbetssituation så medgav. Fram tills dess var Leif Lindberg beredd att ta på sig ordföranderollen och valdes också av årsmötet till ordförande.

Vid styrelsemötet den 8:e augusti lämnade Leif över ordförandeskapet till Ingvar.

Att få Ingvar som ordförande för Arboga GK är en mycket bra lösning för klubbens utveckling och framtid, säger Leif Lindberg.

Klubben tackar Leif för att han ställt upp i rollen som ordförande under denna period.
Ny vice ordförande blir Erik Skeppstedt.

Comments are closed.