Kallelse till årsmöte 23:e februari

Välkommen på årsmöte i Vasagymnasiets aula den 23:e februari kl.18:00. Föredragningslistan hittar du HÄR. Handlingar kommer att finnas på hemsidan (HÄR) senast 7 dagar före mötet. De kommer även att finnas tryckta på plats vid mötet.

Alla som är medlemmar, fyller minst 15 under året och har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser gentemot klubben har rösträtt i mötet. Vi hoppas att vi träffas den 23:e februari och att just du vill vara med och forma klubbens framtid.

Comments are closed.