Herrgolfen 2020

Hej Herrgolfare,

Med anledning av restriktionenrna pga Covid-19 i början av säsongen och att det då blev så lite tid kvar för kunna genomföra herrgolfen i den formen som den var tänkt att spelas så har vi beslutat att ställa in hela säsongen av herrgolfen. Förhoppningsvis så kommer herrgolfen tillbaka 2021 i någon form.

Med vänliga hälsningar

Herrgolfen
(Håkan, Kenneth och Rolf)

Comments are closed.