Paragolfverksamheten inom Arboga Golfklubb

Paragolfkommittén välkomnar fler spelare att delta i höstens Paragolfträning. Träningen startar tisdag 25 augusti kl 16:00 ute på Haketorp. Vi räknar med att träna utomhus så länge vädret tillåter. Därefter planerar vi för verksamhet i Golfhallen.

Kommitténs målsättning är att klubben ska kunna erbjuda riktad träning till de medlemmar som har en funktionsnedsättning. Det kan vara t ex en knäprotes som krånglar, en höft som gör motstånd, ett hjärta som behöver stöd av en pacemaker eller en rehab efter en stroke.

Men det kan också vara en mindre skada som är långvarig och som gör att spelaren börjar fundera på att lägga ner golfen.

Vi vill hjälpa till och erbjuda riktad träning till spelaren så att golfen känns trevlig och viktig.

Är du tveksam om att delta hör av dig till Peder Lindqvist eller Peter Thelin eller Per Pettersson.

Om du är passiv medlem så erbjuder klubben att du söker ett paragolfmedlemskap som gör att du kan delta i paragolfträningen. Årskostnaden blir då 400 kr för medlemskap och 500 kr för paragolfträningen. Du kan inte spela på banan om inte spelet ingår i paragolfträningen.

Du söker om paragolfmedlemskap hos styrelsen som avgör om du ska erbjudas paragolfmedlemskap.

/Per Pettersson, ordförande i Paragolfkommittén

Comments are closed.