Det är fortfarande plusgrader, varför stänger banan?

På Arboga Golfklubb har golf vanligtvis spelats så länge det bara går under hösten. Så varför inte i år? Det finns såklart ett flertal anledningar till detta som kortfattat kommer att beskrivas nedan. Vill ni få mer utförliga svar är ni välkomna till medlemsmötet den 10:e november.

  • Vi står utan en banchef. Vi har ingen i personalen på banan som tidigare varit med och stängt banan inför vintern.
  • I takt med ökade förväntningar på banskötsel under sommaren ställs högre krav på vår personal under just sommaren. Detta leder till ökad arbetsmängd, vilket också lett till en väldigt fin bana. Därför måste personal få lite arbetsro och banan måste få vila inför vintern, annars kan vi inte möta golfarnas krav under 2023. Detta gäller såväl banpersonal som administrativ personal som nu under höst och vinter ska hinna med projekt, utbildning, medlemsfakturering, anställningar olika administrativa uppdateringar, organisatoriska frågor, förbättringar inför 2023 mm. Sedan ska såklart personalen få möjlighet att ta semester.
  • Det är väldigt lite tryck på banan nu – ekonomiskt blir det ohållbart att ta in extrapersonal och utföra normal daglig skötsel på banan för att hålla igång verksamheten.
  • Banan är väldigt blöt under hösten – Spelet sliter mycket på banan, och skadorna som blir nu är svårare att reparera i vår. Ju starkare gräset är inför vintern, desto bättre klarar det just vintern och desto finare gräs har vi på vår bana nästa säsong.

Vi hoppas att detta ger lite mer klarhet i hur vi, och de allra flesta andra klubbar, tänker kring stängningsdatum av sin golfbana.

Comments are closed.