Tävlingsverksamheten 2023

Tävlingsverksamheten är en viktig kugge i vår golfklubb. Dock har den varit väldigt beroende av ett par eldsjälar som skött i princip hela säsongsupplägget. Vi har en plan för att ändra detta och på så sätt säkerställa tävlingsspel på Arboga GK även 2023. Denna plan presenterades i medlemsmötet under torsdagen 10/11 och går ut på att dels fördela arbetet jämnare så att många gör lite, men också att underlätta för tävlingskommittén genom förändrade tävlingsbestämmelser.

Plan för tävlingskommittén 2023

 • Vi kommer att lägga ut slotar där tävlingar kan komma att placeras under säsongen.
 • Vi skapar minst 4 grupper som delar upp dessa slotar mellan sig.
 • Alla som är med får delta i en utbildning i GIT Tävling i mars. Sedan finns alltid stöd från klubbens anställda i kansliet under arbetstid om ni stöter på bekymmer under resans gång.
 • Vi gör om Tävlingsschemat från scratch i GIT Tävling – ni är med och lägger schemat.
 • Lagen i Västmanlandsserierna kommer själva att få ansvara för att vi vid tävlingar på Arboga GK har en starter och någon som sköter prisutdelning. Resultatinmatning och lottning kan skötas av kansliet som i så fall inte tar emot några personliga önskemål med anledning av samåkningar etc (enbart val av tidig/sen start tas emot). Tävlingar i Västmanlandsserien hamnar alltså inte under tävlingskommitténs ansvarsområde.
 • För att underlätta för alla som jobbar med GIT Tävling vill vi ta in i Tävlingsbestämmelserna att personliga önskemål inte går att göra (utöver dem som kan läggas in direkt i systemet, alltså tidig/sen start). Det är mycket extra arbete att ta emot och hålla koll på alla önskemål om samåkningar, jobbtider mm och dessutom att försöka pussla ihop alla dessa önskemål. Detta är troligtvis den mest tidskrävande (och mest otacksamma) uppgiften i en enskild tävling.
 • Som avslutning för denna grupp gör vi en utbildningsresa till en annan klubb där uppgiften är att arrangera en tävling på en annan klubb. Vi lägger upp tävlingen ihop, åker buss till annan bana, tävlar och äter ihop och sammanställer resultatet. Denna utbildningsresa görs i samarbete med RF-SISU.
 • Tanken med detta är att vi ska vara många engagerade som gör lite, inte få engagerade som gör mycket.
 • Eventuella tävlingar som tillkommer efter att tävlingskommittén delat upp tävlingar mellan sig hamnar inte på tävlingskommitténs ansvar.

Vad ingår då i tävlingskommitténs uppgifter?

 • Lägga upp tävlingar för 2023 i GIT Tävling (detta går vi igenom tillsammans vid utbildningen)
 • Vara starter
 • Någon i gruppen behöver vara kontaktperson vid varje tävling om deltagare har specifika frågor eller stöter på något bekymmer vid anmälan eller liknande.
 • Lotta tävling (sker tämligen automatiskt, detta lär vi oss under utbildningen)
 • Sköta resultatinmatning (även detta lär vi oss under utbildningen)
 • Eventuellt bistå vid extratävling på banan som närmast hål eller liknande
 • Eventuellt hålla i eller bistå vid prisutdelning (beroende på tävling)

Kom ihåg att ni alltid kan fråga personalen om hjälp om ni stöter på bekymmer.
Sedan kan ni självklart göra mer än det som beskrivs ovan om ni skulle vilja.

Kommer vi att kunna tävla om vi håller i en tävling?
Ja, i och med att ni är 3-4 personer på plats från er grupp kommer ni att kunna dela på arbetsuppgifterna under dagen. Ett par av er kan spela i första boll och ett par av er kan gå i sista boll exempelvis. Dessutom finns alltid klubbens personal på plats för att bistå om eventuella problem dyker upp.

Låter detta som något för dig? Då kan du vara med och bidra till den fortsatta tävlingsverksamheten på Arboga GK! Anmäl ditt intresse HÄR. Ni som anmälde ert intresse under medlemsmötet behöver inte anmäla ert intresse även här.

Comments are closed.