Okategoriserade

Om Veteransektionen

Klubbmedlemmar som fyller 60 år eller mer innevarande år kallas i Arboga GK för veteraner.  Gemensamt kallar vi oss Veteransektionen. Alla veteraner får delta i Veteransektionens årsmöte, som hålls i januari varje år. På mötet väljs Veterankommitté, revisorer, tävlingsledare för … Read More

Organisation

På Veteransektionens årsmöte 2021-03-09 valdes funktionärer för tiden fram till nästa årsmöte: Veterankommitté:Ordförande    Lennart Balgård      omvalKassör            Lars G Wik              omvalLedamot        Anitha Sturesson    nyvalLedamot        Dennis Järling         nyvalLedamot        Per Gustavsson       nyvalLedamot        Ylva Martinsson      nyval Revisorer Leif Lindberg, Peter Hejersson Månadsansvariga tävlingsledare:April    VeterankommitténMaj      Lars-Olov Lindh, Göte Garman, Lennart KihlströmJuni      Ylva Martinsson, Bertil Bresell, Gunilla MagnussonJuli       Ulf Sörén, … Read More